Featured Events & Programs


Banner


Banner
Class Info

நன்மைகள்

யோகாசனம் பழகுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் பல அவற்றுள் சில

  • ஆசனம் உடலை அழகாக வைத்திருக்கின்றது.
  • ஆசனம் பழகுவதன் மூலம் மனம் அமைதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் காணப்படும்.
  • ஆசனம் வளையக்கூடிய உறுதியான ஆரோக்கியமான முள்ளந்தண்டை எமக்கு அளிக்கின்றது.
  • ஆசனங்கள் ஆண் பெண் அனைவரதும் நாளம் இல்லாச்சுரப்பிகளை ஒழுங்காக வேலை செய்ய உதவுகின்றது.
  • வயிற்றில் உள்ள உறுப்புக்களைக் கசக்கி பிழிந்து கழிவுகளை வெளியேற்றி ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகிறது.
  • தேவையற்ற ஊளைச்சதைகளை அகற்றி உடலை உறுதியாக்குகின்றது.
  • ஆசனங்கள் மனிதனின் நரம்புத்தொகுதிகட்குப் புத்துணர்ச்சியூட்டி சரியான முறையில் வேலை செய்ய உதவுகின்றது.
  • முள்ளந்தண்டு தொடர்பான பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்கு யோகாசனம் உதவுகின்றது.